Fortsätt till innehållet

Brunnsvatten

Hushållsvattenbrunnens ägare ansvarar för sin egen brunn, exempelvis av underhållandet och provtagningar.

Vattenkvaliteten ska undersökas innan brunnens tas i bruk. Brunnen ska också underhållas regelbundet och följas upp med hjälp av vattenprover så att brunnsvattnet uppfyller de kvalitetskrav och -rekommendationer som ställts upp för hushållsvatten.

Kvaliteten på brunnsvattnet borde undersökas vart tredje år. Brunnens vatten borde också alltid undersökas om man misstänker att det förorsakar hälsoproblem eller om vattnets smak eller lukt har förändrats. Vattnet borde undersökas då man väntar barn i familjen eftersom alla ämnen som inverkar på hälsan, såsom fluorid, radon, nitrater och nitriter, varken ger smak eller lukt åt vattnet. Det är också skäl att undersöka vattenkvaliteten då fastigheten ska säljas eller då man väljer utrustning för behandling av vattnet.

Vattnet kan se bra ut och smaka gott fastän det innehåller skadliga ämnen.

Vattenproverna ska undersökas vid FINAS ackrediterade laboratorium, varifrån man får noggrannare anvisningar för provtagningen. De av Livsmedelsverket godkända laboratorierna finns på webbplatsen https://www.ruokavirasto.fi/sv/(du flyttas till en ny sida).

Proven ska levereras till laboratoriet eller mottagningspunkten samma dag som provet tagits. Förvara proven hela tiden svalt och skyddade från ljus.

Steriliserade provtagningsflaskor kan avhämtas från infopunkten vid Ingå kommungård. Vattenproverna kan också returneras till infopunkten varifrån de skickas vidare för analys till LUVYLab (länk till anvisningar och prislista nedan). Observera att flaskorna skickas från kommungården till laboratoriet endast 1 gång/månad 1:a tisdagen i månaden och att proverna ska vara vid infopunkten senast kl. 10.30.

Du hittar mer information om brunnsvatten här: