Fortsätt till innehållet

Underhåll av hemmet

Tryggt och riskfritt boende. På den här sidan hittar du användbar information om hushållning!

Sotning

Regelbunden sotning av eldstäder och rökkanaler bidrar till en byggnads brandsäkerhet. Byggnadens ägare och innehavare har enligt räddningslagen skyldighet att se till att eldstäder och rökkanaler sotas regelbundet och att de är i ett sådant skick att det är säkert att använda dem.

Brandsyn

Vid en brandsyn övervakar räddningsverket att räddningslagen efterföljs och ger samtidigt råd för hur säkerheten kan förbättras.  En representant för byggnaden ska närvara vid brandsynen.

Läs mer om allmän brandsyn, extra brandsyn, särskild brandsyn, brandsyn för en offentlig tillställning, områdestillsyn och efterbesiktning på räddningsverkets(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) webbplats.

Hemmets säkerhetsguide

En fastighets innehavare eller ägare har ansvar för säkerheten i fastigheten. 

På Räddningsbranschens centralorganisations sida(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) hittar du användbar information och vettiga lösningar för vardagssäkerhet. På Säkerhets- och kemikalieverket(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) (Tukes) webbplats finns bra information om bland annat kemikalier, hemmets teknik och fritidsprodukter.