Fortsätt till innehållet

Skolmåltiden

En trivsam situation för måltider samt god och hälsosam mat är centrala delar av elevens skoldag. Eleverna har möjlighet att delta i planeringen, genomförandet och utvärderingen av skolmåltiden.

Med hjälp av skolmåltiderna kan man främja näringslära och umgängesfostran samt förståelsen för hållbar utveckling. Man strävar till att skapa en lugn och trivsam måltidssituation. En trivsam måltidssituation ökar välbefinnandet i hela skolgemenskapen.

Skol- och daghemmaten i Ingå tillreds av Compass Group Finland Oy (Amica).(du flyttas till en ny sida)

Elina Rajala

Restaurangchef

Compass Group Finland

Du kanske är intresserad av:

Specialkost

För skolelever ordnas specialkost vid behov av hälsoskäl eller på grund av religion eller etiska val.

Läs mera