Fortsätt till innehållet

Specialkost

För skolelever ordnas specialkost vid behov av hälsoskäl eller på grund av religion eller etiska val.

Specialkost i skolan

Enligt det nationella allergiprogrammet är det befogat med specialkost på grund av allergi endast då när barnet har en konstaterad kostallergi som ger allvarliga eller livshotande symptom.

Lindriga allergireaktioner (så som klåda i munnen av äpple) är vanliga och försvinner ofta av sig själv. Självvård och uppföljning räcker för det mesta till i dessa fall.

För specialkost krävs ett läkarintyg som är högst 1 år gammalt. Intyget är oftast i kraft 2 år. Laktosfattig/laktosfri kost behövs inget intyg men köket/skolan behöver meddelas.

Övriga dieter (t.ex. vegetarisk eller religiös kost) ordnas på basis av anmälan från barnets vårdnadshavare och förutsätter inte läkarintyg.

Vårdnadshavarna meddelar skolköket om specialkost årligen vid läsårets början och vid behov samt meddelar också lärare / skolgångshandledare om elevens behov av specialkost.

Om eleven är borta från skolan bör detta meddelas till köket senast klo 7.30 samma dag.

Anmälan och intygen skall skickas till:

Intygen och anmälan om skolelevens behov av specialkost skickas till:

inkoo@amica.fi

+358 50 5623 860

Kontaktuppgifter

Elina Rajala

Restaurangchef

Compass Group Finland

Jenny Rosenqvist

Skolhälsovårdare

Mera information: