Fortsätt till innehållet

Wilma i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Ingåskolorna och -daghemmen använder det elektroniska, webbaserade informationsverktyget Wilma för att hålla kontakt med hemmen.

För vårdnadshavaren är Wilma ett dagligt verktyg för att följa med vad som händer i studierna. Som förälder håller man även smidigt kontakt med personalen.

Skolpersonalen och vårdnadshavarna kan skicka meddelanden till varandra via Wilma. Vårdnadshavarna kan till exempel meddela om elevens frånvaro.

I Wilma registreras elevernas prestationer, schema,elevens frånvaro, lovdagar med mera.

För att logga in på Wilma behövs användarnamn och löseprd som fås från skolans rektor.