Fortsätt till innehållet

Högstadieskolor

Efter sjätte klassen fortsätter Ingåeleverna sin skolgång i Virkby, antingen på svenska i Källhagens skola eller på finska i Järnefeltin yhtenäiskoulu.

Övergången till högstadiet

På våren i årskurs sex kan eleverna bekanta sig med det framtida högstadiet och möter eventuellt sin kommande klasshandledare. Elevhandledaren i högstadiet kommer och presenterar högstadiet för eleverna i årskurs sex och kuratorn har som ambition att träffa varje elev i årskurs sex under våren. Klassläraren kommer och berättar om eleverna i klassen för undervisningspersonalen i högstadiet. När det gäller överföring av information som är nödvändig för ordnandet av undervisningen medverkar vid behov också barnet och vårdnadshavarna.

Järnefeltin yhtenäiskoulu ger grundläggande utbildning i årskurserna 1-9. Skolans undervisningsspråk är finska.

Källhagens skola är en medelstor skola som ger grundläggande utbildning i årskurserna 7-9. Skolans undervisningsspråk är svenska.

Mera information om grundläggande utbildning i Lojo finns på Lojo stads hemsidor

Den grundläggande utbildningen i Lojo stad

Lojo stad erbjuder en högkvalitativ och enhetlig lärstig som finns till för alla. Verksamhetsidén är att främja förmågan att lära sig och ge en bra fostran, nödvändiga kunskaper och färdigheter i en trygg och uppmuntrande lärmiljö.

Grundläggande utbildning- Lojo stad