Fortsätt till innehållet

Anmälan till förskolan och skolan

Anmälan till förskolan

Ingås förskolor finns i samband med lågstadieskolor, antingen i skolbyggnaden eller i en byggnad nära skolan. På det här sättet får barnen en smidig övergång från förskola till skola.

Lagstadgad kommunal förundervisning är avsedd för barn under skolåldern i ett års tid före läroplikten. Förundervisning omfattar ca fyra timmar per dag. Läsåret följer i huvudsak skolornas arbets- och lovdagar. Förundervisningen är avgiftsfri.

Anmälan till skolan

Förundervisningseleverna som inleder sin skolgång på hösten behöver inte anmälas till skolan. Valet av förskola fungerar också som val av skola. Vårdnadshavarna får tilläggsinformation via skolorna.

När familjen flyttar till Ingå ska vårdnadshavaren vara i kontakt med närskolans rektor. Elever som flyttar till Ingå anmäler sig till den nya skolan genom att fylla i elektronisk blankett.

Bekanta dig även med dessa:

Efter förskolan har barnen möjlighet att delta i förskoleklubbverksamhet, som är avgiftsbelagd. Den ordnas i skolorna vid morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildning . Vårdnadshavaren kan även välja kompletterande dagvård, som ordnas på daghem.

En elev i grundläggande utbildning eller förskoleundervisning har rätt till skolskjuts, om skolvägen är längre än 3 km (klasserna 0-4) eller 5km (klasserna 5-6) eller om skolvägen är farlig (t.ex. stamväg 51 och färjan i Barösund. Skolskjuts ordnas också om det är nödvändigt på grund av elevens sjukdom eller olycksfall.