Fortsätt till innehållet

Skolskjutsar

Besluten om skolskjuts görs läsårsvis enligt principer för Ingå kommuns skol- och förskoleskjutsar.

Skolskjuts ordnas om skolvägen är längre än 3 km (klasserna 0-4) eller 5 km (klasserna 5-6) och om skolvägen är farlig (t.ex. stamväg 51 och färjan i Barösund). Skolskjuts ordnas också om det är nödvändigt på grund av elevens sjukdom eller olycksfall.

De elever som åker till skolan med skolskjuts går till rutthållplatserna.

För alla högstadieelever ordnas skjuts, eftersom skolresans längd överstiger 5 km. För en del av eleverna ordnas extra skoltransport för att tidsgränsen på 3 timmar inte ska överskridas.

Bekanta dig även med dessa:

Bildningsnämnden i Ingå kommun fastställer och beslutar om kommunens
skolskjutsprinciper. Dessa principer gäller också förundervisning och med skola avses också förundervisningsplats.

De elever som inte har rätt att åka med den kommunala skolskjutsen kan ansöka om att få skolskjuts. Skicka en skriftlig och fritt formulerad ansökan till bildningsnämnden. Skolskjuts beviljas för ett läsår åt gången mot ersättning. Avgiften är 40 €/månad tur och retur.

Fritt formulerad ansökan om avgiftsbelagd skolskjuts skickas till:

Ingå kommun
Bildningskansliet
Strandvägen 2
10210 Ingå

eller

bisi(at)inga.fi