Fortsätt till innehållet

Skolskjutsar

Besluten om skolskjuts görs läsårsvis enligt principer för Ingå kommuns skol- och förskoleskjutsar.

Skolskjuts ordnas om skolvägen är längre än 3 km (klasserna 0-4) eller 5 km (klasserna 5-6) och om skolvägen är farlig (t.ex. stamväg 51 och färjan i Barösund). Skolskjuts ordnas också om det är nödvändigt på grund av elevens sjukdom eller olycksfall.

De elever som åker till skolan med skolskjuts går till rutthållplatserna.

För alla högstadieelever ordnas skjuts, eftersom skolresans längd överstiger 5 km. För en del av eleverna ordnas extra skoltransport för att tidsgränsen på 3 timmar inte ska överskridas.

Bekanta dig även med dessa:

Bildningsnämnden i Ingå kommun fastställer och beslutar om kommunens
skolskjutsprinciper. Dessa principer gäller också förundervisning och med skola avses också förundervisningsplats.

De elever som inte har rätt att åka med den kommunala skolskjutsen kan ansöka om att få skolskjuts. Skicka en skriftlig och fritt formulerad ansökan till bildningsnämnden. Skolskjuts beviljas för ett läsår åt gången mot ersättning. Avgiften är 40 €/månad tur och retur.

Fritt formulerad ansökan om avgiftsbelagd skolskjuts skickas till:

Ingå kommun
Bildningskansliet
Strandvägen 2
10210 Ingå

eller

bisi(at)inga.fi

Nu är det igen möjligt för eleverna att åka kompisskjuts. Kompisskjuts betyder att en elev får följa med i kompisens skolskjuts om hen någon gång vill åka på besök efter skoldagen. Det får man göra även om man inte annars är berättigad till skolskjuts eller om man använder en annan skjuts (rutt).

Följande regler gäller för kompisskjutsarna:

  • Eleven går i årskurs 3 – 6.
  • Man får följa med om det finns plats.
  • På fredagar finns det mindre plats i fordonen eftersom alla elever slutar samtidigt. Därför är kompisskjutsar möjliga från måndag till torsdag.
  • Vårdnadshavaren ska själv kontakta kompisskjutsens förare för att fråga om det finns plats. Om barnet eventuellt har en egen skjuts, ska vårdnadshavaren avboka den för just den dagen. Skjutsen ska bekräftas senast klockan 14.30 föregående dag. Förarna svarar inte i telefonen när de kör.
  • Vårdnadshavaren sköter endast sitt eget barns skjutsärenden.
  • Eleven har med sig en tillåtelselapp med vårdnadshavarens underskrift. I den ska det stå vilken skjuts eleven ska ta. Lappen visas för den som övervakar skjutsarna.
  • Varje skjuts bokas separat, så vårdnadshavaren kan inte boka skjuts till exempel för varje tisdag.
  • Skolreseförsäkringen gäller under elevens resa från skolan till kompisen.
  • Rutt nummer 8 är en buss med mer plats. En elev som åker kompisskjuts med den ska ge en tillåtelselapp med vårdnadshavarens underskrift till föraren.

Vårdnadshavarna har huvudansvaret för ordnandet av kompisskjutsen. Skolans personal hjälper förstås till vid behov, men de ordnar inga skjutsar. Vi räknar med att allt fungerar smidigt. Om det uppstår problem ska man i första hand kontakta oss via kommunens skolskjutsadress: bisi@inga.fi.