Förskoleundervisning

Ingås förskolor finns i samband med klasserna 1-6, antingen i skolbyggnaden eller i en byggnad nära skolan. På det här sättet får barnen en smidig övergång från förskola till skola.

Den svenskspråkiga förskoleundervisningen ordnas i förskolegrupper invid Kyrkfjärdens skola i kyrkbyn och i Degerby skola samt i en sammansatt grupp med klasserna 1-2 i Västankvarns skola. Den finskspråkiga förskoleundervisningen sker i skilda grupper i Merituulen koulu.

I Ingå börjar barnen med lekfinska och -svenska redan i förskolan.

Efter förskolan har barnen möjlighet att delta i förskoleklubbverksamhet, som är avgiftsbelagd. Den ordnas i skolorna. Vårdnadshavaren kan även välja kompletterande dagvård, som ordnas på daghem. Verksamhetstiden är klockan 7-17.

Förskoleklubben (och kompletterande dagvård) har öppet även under skolornas lov.


Merituulen koulu

Senast ändrad: 19.03.2018