Fortsätt till innehållet

Starten går för de ambulerande avfallsinsamlingarna

Rosk’n Rolls insamlingsbilar Otto och Romulus åker ut på sommarrunda i västra Nyland. Bilarna tar avgiftsfritt emot metallskrot och farligt avfall från hushåll och fritidsboende. Turnén startar i Vichtis den 3.7 och slutar nästan 40 hållplatser senare i Hangö den 19.7. 

Sommarturnéns hållplatser är valda speciellt med sommargästernas behov i åtanke. Insamlingsbilen Otto far emot farligt avfall såsom energisparlampor, lysrör, spillolja, oljefilter, ackumulatorer, målarfärg, lösningsmedel, kylar- och bromsvätska, bekämpningsmedel, råttgift och städkemikalier. 

Man får inte blanda olika slags farligt avfall med varandra. Det är bäst att överlämna farligt avfall i originalförpackningen eller i en annan hel och tätt sluten behållare, där innehållet är tydligt angivet. Kom ihåg att stänga korkar och lock ordentligt. 

En kund får hämta maximalt 50 kilogram farligt avfall åt gången. 

Återvinn metallskrotet 

Avfallet överlämnas alltid direkt till insamlingsbilens personal. Det är inte tillåtet att lämna avfall på hållplatserna i förväg.  

Romulus-insamlingsbilen tar emot metallskrot motsvarande ungefär ett personbilssläp per kund. Till exempel cyklar, plåtstycken, metallrör och andra metallföremål tas emot i bilen. Elapparater passar däremot inte bland metallen. Elapparater kan föras avgiftsfritt till avfallsstationen för återvinning. 


Avfallsstationerna betjänar året om 

Farligt avfall, metallskrot och elapparater tas även avgiftsfritt emot året om på Rosk’n Rolls avfallsstationer inom ramen för öppettiderna. Avfallsstationerna i Borgå, Sibbo och Lovisa betjänar under sommarlördagar och Lovisa avfallsstation kan man dessutom besöka som självbetjäning måndag-söndag kl. 8–20. 

Det går också bra att föra hushållets farliga avfall till självbetjäningscontainrarna för farligt avfall samt till skåpen för farligt avfall, som finns på vissa servicestationer. 

Otto och Romulus-turnéns exakta tidtabeller och hållplatser finns i Rosk’n Rolls väggkalender och i Roskis-tidningen samt på adressen www.rosknroll.fi/sv/ambulerande-insamlingar(du flyttas till en ny sida). På samma adress finns mera information om avfallet som tas emot i samband med insamlingen, inklusive mängdbegränsningarna. Det lönar sig att bekanta sig med instruktionerna i förväg. Tilläggsinformation och anvisningar fås också via Rosk’n Rolls kundtjänst tfn 020 637 7000, vardagar kl. 8.30–15.30.  

Insamlingsbåten Otto turnerar i juli i skärgården i östra Nyland. De ambulerande insamlingarna genomförs med avfallshanteringens grundavgift.