Fortsätt till innehållet

Djurhållning

Med hjälp av djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst kan aktörerna själva lämna de anmälningar om djurhållningsplatser, djurhållning och kadaverplatser.

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst öppnades på måndagen den 23 augusti 2021. Med hjälp av djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst kan aktörerna själva lämna de anmälningar om djurhållningsplatser, djurhållning och kadaverplatser. Livsmedelsverket uppmuntrar aktörerna att logga in i tjänsten och kontrollera att uppgifterna om deras djurhållningsplats och djurhållning är uppdaterade. Man loggar in i tillämpningen på adressen http://epr.ruokavirasto.fi(du flyttas till en ny sida).

Uppdaterade uppgifter om djurhållningen och djurhållningsplatserna är nödvändiga till exempel om en djursjukdom bryter ut. Skyldigheten att registrera djurhållningsplatserna gäller alla platser där landdjur hålls med undantag för sällskapsdjur som hålls i privathushåll eller veterinärers mottagningar. Djurhållningsplatserna ska registreras även om djur hålls som hobbydjur eller endast kortvarigt. Registreringsplikten breddades i april 2021 att utöver de tidigare djurarterna också omfatta djurhållningsplatser med till exempel produktionskaniner, renar som hålls utanför renbeteslag och vissa könsceller och embryon.

Man loggar in i djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst med hjälp av tjänsten suomi.fi till exempel med bankkoderna. Djurhållningsplatser och djurhållningsverksamhet kan anmälas med personbeteckningen, FO-numret eller lägenhetssignumet. Djurhållningsplatsen kan registreras som egen eller så kan djuren hållas på en djurhållningsplats som en annan aktör registrerat. Via e-tjänsten kan man också kontrollera och uppdatera uppgifter som tidigare lämnats.

Den anmälan om yrkesmässig eller annars storskalig hållning av sällskaps- och hobbydjur, farmer för produktion av kött, ägg och avelsdjur och farmuppfödning i viltvårdssyfte som djurskyddslagen förutsätter kan också lämnas till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret via den elektroniska tjänsten.

Märkning och registrering av djur

Anvisningar om märkning och registrering av nötdjur, svin, får, getter och hästdjur finns på Livsmedelsverkets webbplats:

Utehållningsförbud för fjäderfä

För att hindra att fågelinfluensaviruset sprider sig måste fjäderfät och andra fåglar skyddas mot kontakter med vilda fåglar under tiden 8.2.–31.5. Fåglarna ska antingen hållas inomhus eller så ska området där de vistas utomhus skyddas med till exempel ett tillräckligt tätt nät.