Fortsätt till innehållet

Hjort- och rovdjursskador

På denna sida hittar du information om hur du går till väga om odling eller djur utsätts för hjort-eller rovdjursskador.

Du kan ansöka om ersättning för skador på odling och djur som orsakats av hjortdjur. Med hjortdjur avses dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren.

-Som skada på odling ersätts skada på åker, trädgård, plantskoleodling och bärgad skörd.
-Som skada på djur ersätts skada på husdjur.

OBS! Ersättning för skogsskada som orsakats av hjortdjur söks hos Finlands skogscentral via tjänsten MinSkog.fi(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) eller med blankett(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida).

Hur gå till väga då skadan har skett?
  • Anmälan av skada: Anmäl genast en skada som orsakats av hjortdjur till landsbygdsnäringsmyndigheten. Du kan anmäla skadan per telefon, e-post eller med blankett 148. Det är viktigt att landsbygdsnäringsmyndigheten får tillfälle att konstatera och värdera skadan.
  • Värdering av skadan: Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet gör en terrängundersökning av skadan. Vid terrängundersökningen konstateras och värderas skadan. Den som ansöker om ersättning och en företrädare för jaktvårdsföreningen har rätt att närvara vid terrängundersökningen.
  • Ansökan om ersättning: Lämna in en skriftlig ansökan (blankett 148) om ersättning till landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun. Lämna in ansökan inom en månad från det att värderingen av skadan färdigställdes.

Du kan ansöka om ersättning för skador på odling, djur och lösöre som orsakats av stora rovdjur. Med stora rovdjur avses björn, järv, varg och lodjur.

-Som skada på odling ersätts skada på åker, trädgård, plantskoleodling och bärgad skörd
-Som skada på djur ersätts skada på husdjur och uppfödda djur, honungsskörd samt för stängsel, byggnader eller andra motsvarande konstruktioner som använts för djurhållning
-Som skada på lösöre ersätts skada på dött lösöre

Obs! Man bör alltid kontakta regionens rovdjurskontaktperson om man observerar stora rovdjur eller spår av stora rovdjur nära bostadsbyggnader. Ett stort rovdjur som som medför hot, fara eller allvarlig fara bör anmälas till nödcentralen (112).

Hur gå till väga då skadan har skett?
  • Anmälan av skada: Anmäl genast en skada som orsakats av rovdjur till landsbygdsnäringsmyndigheten. Du kan anmäla skadan per telefon, e-post eller med blankett 131. Rovdjursskador som orsakats på djur bör granskas utan dröjsmål, det rekommenderas därför att man gör anmälan per telefon. Du bör även kontakta regionens rovdjurskontaktperson.
  • Värdering av skadan: Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet gör en terrängundersökning av skadan. Vid terrängundersökningen konstateras och värderas skadan. Den som ansöker om ersättning och en företrädare för jaktvårdsföreningen har rätt att närvara vid terrängundersökningen.
  • Ansökan om ersättning: Ansökning görs via Vipu-tjänsten eller genom att lämna in en skriftlig ansökan (blankett 131) om ersättning till landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun. Lämna in ansökan inom en månad från det att värderingen av skadan färdigställdes.

På länken nedan hittar du kontaktuppgifter till jaktvårdsföreningarna. Du kan söka enligt område och arbetsuppgift.

Om skadan har skett i Västra Nyland väljer du Nyland på kartan, välj sedan rätt område inom Västra Nyland. Du kan därefter välja arbetsuppgift beroende på skadan, rovdjurskontaktperson eller JVF:s representant för terrängobservation vid viltskador.

Om du vill anmäla en observation om stora rovdjur välj rätt region samt område och välj sedan rovdjurskontaktperson.