Fortsätt till innehållet

Jordbruksstöd

På denna sida hittar du information och hjälpmedel som gäller jordbruksstöd. Jordbrukets stödsystem är en helhet som består av flera olika stödmedel. Stöden delas in i helt EU-finansierade direktstöd, delvis EU-finansierade stöd för utveckling av landsbygden och helt nationellt finansierade stöd. Jordbrukaren kan utnyttja flera olika stödformer som baserar sig på djur och åkerareal. Varje stödform har sina egna mål och stödvillkor.

Ändring av höstanmälan

Du kan ändra uppgifterna om växttäcke som hör till höstanmälans villkorlighet och stödet för miljösystem i Viputjänsten mellan datumen 15.3 – 23.5.2024.

Höstanmälans ändringsskede gäller inte åtgärder inom miljöförbindelsen.

Stödansökningar sker årligen elektroniskt via Vipu-tjänsten.

Ansökningstider
  • Åkerstöd – huvudstödansökan, öppnar på våren 2024
  • Åkerstöd – höstanmälan, sker den 15.1–8.2.2024. I fortsättningen görs höstanmälningarna på hösten
  • Djurstöd – ansökningstider är flera. En sammanställd lista över tidpunkter hittar du här

Viputjänsten är en e-tjänst för jordbrukare, där du kan uträtta ärenden elektroniskt. Identifiera dig till tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt personkort.

I Vipu-tjänsten kan du bland annat:

  • Fylla i och lämna in ansökan eller bemyndiga en rådgivare att fylla i ansökan för din räkning
  • Granska gårdens stödansökningsuppgifter
  • Kontrollera och ändra gränserna för dina skiften, kontrollera uppgifter om basskiften/jordbruksskiften och utnyttja kartfunktionerna
  • Bläddra i betalningstransaktioner och skriva ut betalningsmeddelanden
  • Göra ändringar i din gårds användarrättigheter
  • Ändra delaktigas kontonummer, e-postadresser och telefonnummer
Anvisningar och hjälpmedel för Vipu-tjänsten

Vipu-mobilen är en mobilapp för jordbrukarna. Appen är ett viktigt verktyg för varje jordbrukare som ansöker om stöd.

Applikationen kompletterar Vipu-tjänsten, men ersätter den inte. Du ansöker fortfarande om stöd i Vipu-tjänsten, men i Vipu-mobilen får du snabbt veta om det upptäcks motstridigheter i din ansökan i jämförelse med satellitbilderna (begäran om utredning). Med appen kan du sedan ta foton av skiftena och skicka dem till förvaltningen. 

I delen Uppdrag syns öppna och stängda begäranden om utredning. När du svarar använder du dig av fotografier där den exakta platsen där fotot är taget sparas. I delen Bilder kan du ta bilder på önskade objekt, till exempel för dokumentering. Bilderna sparas i Vipu-mobilen för eventuella senare behov.

Gårdens primära jordbrukare kan logga in i Vipumobilen. Du loggar in i appen på samma sätt som i Viputjänsten. Du kan också ge fullmakt åt en person som är delaktig i gården eller till en rådgivare.

Du kan ladda ner Vipumobilen i appbutikerna Google Play eller App Store utan avgift.

Anvisningar för Vipu-mobilen

Satelituppföljning innebär uppföljning per satellit av alla åkerskiften som anmälts i stödansökan. Om uppgifterna för något åkerskifte i ansökan inte motsvarar satellitbilden informerar förvaltningen dig om det till Vipu-mobilen genom en begäran om utredning. Du bör därefter antingen korrigera din ansökan så att den motsvarar situationen på skiftet eller korrigera informationen från satellituppföljningen genom att skicka en bild av skiftet i fråga genom Vipu-mobilen. Fram till hösten kan du utan konsekvenser vid behov ändra eller korrigera dina uppgifter i stödansökan i Vipu-tjänsten.

Begäran om utredning kan uppkomma för skiften var man vill kontrollera jordbruksaktivitet eller att stödvillkoren har följts, t.ex. för växttäcke vintertid. Det kan alltså komma begäran om utredning olika tidpunkter, så det lönar sig att hålla Vipu-mobilen uppdaterad.

De eftersträvade tidpunkterna för utbetalning av jordbruksstöd anges på månadsnivå i utbetalningstidtabellen på Livsmedelsverkets hemsida.

De flesta ärenden sköts idag elektroniskt, men vissa ansökningar och ändringsanmälningar går ännu att sköta via blankett.

Utbilningar angående jordbruksstöd ordnas regelbundet. Utbildningar ordnas främst på distans men också som närutbildningar. Utbildningar ordnas bland annat av NTM-centralen, Proagria och Landsbygdsmyndigheterna.