Fortsätt till innehållet

Delaktighets- och möteskalender

I delaktighets- och möteskalendern hittar du information om när infomöten hålls och när bl.a. våra beslutande organ sammaträder.

Infokväll om kulturcentret

Ingå bibliotek Strandvägen 2, Ingå, Suomi

Vi presenterar projektplanen som behandlats och godkänts både i tekniska nämnden och kommunstyrelsen. På plats …