Fortsätt till innehållet

Ingå kommun sporrar till samåkning med ny Facebookgrupp

Tillsammans i bilen - Yhdessä autolla

Ingå kommun testar ett nytt, miljövänligt grepp för att
minska på privatbilismen. Facebookgruppen Tillsammans i bilen – Yhdessä autolla
är ett komplement till kollektivtrafiken och en plattform där Ingåborna kan
komma överens om att samåka.

Är du på väg till Helsingfors, har plats i bilen och gärna
skulle få sällskap på vägen? Då kan du meddela om saken i gruppen.

– Du kan även meddela om du är i behov av skjuts
någonstans, så kanske någon vänlig själ som råkar ha vägarna förbi kan plocka
upp dig, säger Ingå kommuns informatör Benjamin Lundin som administrerar
gruppen.

Han föregår själv med gott exempel och kommer att erbjuda
Ingåborna möjlighet att få skjuts åt Karishållet.

Kommunen jobbar aktivt för kollektivtrafiken

Ingå kommun arbetar aktivt för att förbättra
kollektivtrafiken på orten. Ingåborna har sedan tidigare möjlighet att hoppa på
kommunens kvällsbuss som varje dag, måndag till söndag, kör mellan Ingå och
Kyrkslätt. Kommunen har även en anropstaxi som kör inom Ingå och vid behov
plockar upp passagerare vid dörren.

Med Facebookgruppen Tillsammans i bilen – Yhdessä autolla
skapar ytterligare ett alternativ, där invånarna i sann Glad i Ingå-anda har
möjlighet att ställa upp för varandra.

– Ingen vinner på att det susar en massa bilar längs
vägarna med endast en person i. Varken uttråkade pendlare, de som sitter hemma
och ugglar eller miljön, säger Lundin.

Trots att gruppen upprätthålls av Ingå kommun är det upp
till var och en vem man väljer att åka med och all samåkning sker på egen risk.
Eventuella olyckor i trafiken, uteblivna skjutsar eller andra problem är något
som kommunen inte kan ta ansvar för.

– Ingåborna är ett härligt gäng och jag tror inte att det
kommer att vara några problem, men det är viktigt med ansvarsfördelningen,
säger Lundin. 

Tillsammans i bilen – Yhdessä autolla