Fortsätt till innehållet

Ingå är en potentiell placeringsort för Fortums nya bioterminal och servercentral

Fortums gamla kolkraftverk © Benjamin Lundin

Fortum äger stora markområden i Joddböle
i Ingå och har en lång och framgångsrik historia som aktör på området. Nu
planerar Fortum ny industriell användning för området i form av en
servercentral och en bioterminal.

Fortums planer
omfattar tiotusentals kvadratmeter för nya byggnader samt verksamhet som på
lång sikt kan tillföra området 300-500 permanenta nya arbetsplatser. Under
byggnadstiden skulle den sysselsättande effekten vara betydligt större.

Joddböle-området
utgör enligt flera sakkunnigutlåtanden en av Finlands bästa placeringar för
servercentraler i och med att området redan har en stark el- och
nedkylningsinfrastruktur som drar nytta av havsvattnet.

Fortum söker i
framtiden tillväxt också utanför el- och värmeaffärsverksamheter. Ett betydande
område där tillväxt söks är bioekonomi. Fortum planerar en bioterminal för
lagring av biomassa som Fortum använder för värmeproduktion. Investeringsbeslut
om det här är att vänta redan under nästa år och Ingå med sin djuphamn erbjuder
en potentiell placering.

– Från
kommunens sida tycker vi självfallet att det här är en fantastisk möjlighet för
Ingå och hela regionen. Vi tror och hoppas på att planerna blir verklighet,
säger Ingås kommundirektör Robert Nyman.

Joddböle-områdets
landmärke, kraftverket som färdigställdes 1974-1978, har nått slutet av sin
livscykel om utgör i dag det största rivningsprojektet i Finland. Rivningen
framskrider enligt planer och det sista skedet, rivningen av piporna, sker
enligt uppskattning i början av år 2021.

Närmare
uppgifter:

Kommundirektör Robert Nyman
040 149 3762
robert.nyman(at)inga.fi