Fortsätt till innehållet

Kommundirektörerna och LUVY undertecknade ett sexårigt samarbetsavtal i Sjundeå gällande visionen ”En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 ”

Sjundeå å underskrift - Siuntionjoki allekirjoitus

Undertecknarna från vänster: Tarmo Aarnio, Kyrkslätt; Robert Nyman, Ingå; Mika Sivula, Lojo; Erkki Eerola, Vichtis; Juha-Pekka Isotupa, Sjundeå; Jaana Pönni, LUVY ry. KUVA: Satu Holmlund

Vattendragsvisionen och samarbetsavtalet ”En livskraftig och
hinderfri Sjundeå å 2030” undertecknades under god stämning i Sjundeå bad på
fredagsmorgonen den 18.1.2019. Kommundirektörerna från Sjundeå, Vichtis,
Kyrkslätt, Lojo och Ingå undertecknade avtalet liksom Västra Nylands vatten och
miljö rf:s verksamhetsledare Jaana Pönni.

Samtliga kommuner inom Sjundeå å:s avrinningsområde har
förbundit sig att finansiera projektet under en period på sex år. Kommunernas
och LUVYs finansiering för projektet är årligen ca 150 000 euro.  Med vid underteckningstillfället var
kommundirektörerna från de kommuner, som förbinder sig vid visionen, samt
Västra Nylands vatten och miljö rf:s verksamhetsledare Jaana Pönni.

Sjundeå å är ett av de vackraste
och mest speciella åvattendragen i Nyland och största delen av vattendraget
ingår i Natura-2000 nätverket. Sjundeå å:s vattendrags huvudfåra, Sjundeå å,
börjar i trakten av Nummela tätort i Vichtis kommun och rinner sedan som
Pickalaån genom Sjundeå kommuns område ut i Finska viken. Samtliga å-avsnitt,
som ingår i klassificeringen (Sjundeå å:s huvudfåra, Kyrkån, Harvsån) är till
sin ekologiska klassificering tillfredsställande. Av sjöarna är Petäjärvi och
Hepari i Harvsåns delavrinningsområde i dåligt skick, i försvarligt skick är
sjöarna Enäjärvi, Poikkipuoliainen, Huhmarjärvi och Björnträsk i huvudfårans
norra del. Sjöarna Tjusträsk och Vikträsk i huvudfårans nedre del är i
tillfredsställande skick. Pickalaviken dit ån rinner, är i försvarligt skick.

Ramdirektivet för vatten
förutsätter att vattendragen fås i bra skick fram till år 2027. Projektet, som
nu inleds med tillhörande restaureringsåtgärder medför en reell möjlighet att
uppnå detta mål.

– Vi är synnerligen nöjda med det förtroende som kommunerna
uppvisat gentemot oss och vi ser med iver fram emot de restaureringsåtgärder
som inleds. Det ä mycket fint att se, att man i kommunerna förstår värdet av
Sjundeå å:s vattendrag och att man är redo att satsa på detta sätt, säger Jaana
Pönni, LUVYs verksamhetsledare.

Det sexåriga projektet ger möjligheter, att
utföra långsiktigt och betydelsefullt arbete för att få Sjundeå å:s vattendrag
i gott skick.

Samarbetsprojektet bereddes under år 2018 bl.a. genom ett
publiktillfälle på Sjundeå badanstalt, som drog mycket folk.

Organiseringen av det sexåriga restaureringsprojektet, som nu inleds är i gång;
diskussioner förs förutom med kommunerna även med de lokala
vattenskyddsföreningarna och fiskelagen och flera publiktillfällen utlovas
under våren. Man kan följa med hur projektet framskrider på adressen www.siuntionjoki.fi.
Där får man även färska uppgifter om tillståndet i Sjundeå å och om olika
evenemang.

Tilläggsuppgifter:
Projektledare Sini Pöytäniemi
sini.poytaniemi(at)luvy.fi
045 77500106