Fortsätt till innehållet

Riksdagsledamöter och kommundirektörer från Västra Nyland samlades i Kyrkslätt

Kyrkslätts kommunhus. FOTO: Kyrkslätt kommun

Anders Adlercreutz, Raija Vahasalo och Eerikki Viljanen
bland riksdagsledamöterna från Västra Nyland samt stads- och kommundirektörerna
för Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Raseborg, Hangö, Lojo och Vichtis samlades i
Kyrkslätt måndagen 21.1.2019.

De gemensamma mötena mellan riksdagsledamöterna
och kommundirektörerna från regionen cirka tre gånger om året har redan blivit
en tradition med vilken man vill trygga ömsesidigt informationsutbyte om
ärenden som är under beredning både i riksdagen och inom kommunerna.

På måndagens möte låg fokus på att skärpa
intressebevakningen och att lyfta fram de centrala trafikprojekten inför
riksdagsvalet. Speciellt vill man föra de aktuella banprojekt som med tanke på
regionens livskraft är viktiga på föredragningslistan för
regeringsförhandlingarna som kommer efter valet. Man ville påskynda
anläggningen av den sk. Esbo stadsbana, dvs. de planerade tilläggsspåren mellan
Alberga och Köklax. Stadsbanans betydelse för smidig tågtrafik i riktning mot
Åbo är viktig och främjar för sin del också genomförande av övriga
trafikprojekt som är centrala för flera kommuner i Västra Nyland.

Även elektrifieringen av Hangö–Hyvinge-banan, som redan
lyfts fram på de tidigare mötena, är allt mer aktuell.  Ökningen av godsmängden via Hangö hamn har
under de senaste åren varit bland den snabbaste i Finland, och ett fullskaligt
utnyttjande av hamnen förutsätter även förbättring av tågförbindelserna.
Elektrifiering möjliggör även utveckling av persontrafiken.

Dessutom diskuterade riksdagsledamöterna och
kommundirektörerna Västra Nylands attraktivitet med tanke på den tröga
utvecklingen av invånarantalet, och även på den frågan identifierades de
otillräckliga kollektivtrafikförbindelserna som en av faktorerna. I regionen
behövs invånare och företag även för att sanera kommunekonomin.  Alla önskar ju att tillväxten av
nationalekonomin och ökningen av sysselsättningen fortsätter; detta erbjuder
även kommunerna i regionen mer resurser för utveckling av regionen och för
investeringar som förbättrar regionens attraktivitet.