Fortsätt till innehållet

Anropstaxins områdesindelning tas bort – kör i hela Ingå alla vardagar

Anropstaxins områdesindelning tas bort från och med den 4
februari 2019. Anropstrafiken står till förfogande vardagar ca kl. 9-12:30 i
hela Ingå kommun.

Beställ skjuts genom att ringa senast en vardag på
förhand direkt till chauffören. Till förfogande finns fyra bilar:

Bil
1: Roine, 041 808 9271

Bil
2: Vuolle, 050 356 0530

Bil
5: Hangon liikenne, 050 047
7090

Bil
7: Menevä, 040 020 7128 (Inva-utrustning)

Anropstrafiken
är avgiftsfri för dem som har SVL- och taxikort enligt handikappservicelagen. I
samband med att man stiger ombord på skjutsen ska man uppvisa sitt nuvarande
taxikort.

För
övriga resenärer är priset 3,00 €/resa.
Som
betalningsmedel fungerar kontanter samt bank- och kreditkort.