Fortsätt till innehållet

Ingås bokslut visar ett preliminärt plusresultat på 660 000 euro

Ingå centrum

Välmående kommun. Havsnära Ingå visar ännu en gång upp ett gott resultat. FOTO: Suomen Ilmakuva

Välmående Ingå kan igen visa upp gröna
siffror i bokslutet. Det preliminära resultatet för år 2018 visar ett överskott
på 660 000 euro – trots att kommunen har gjort extra avskrivningar för en
halv miljon.

– Det är många
bäckar små som har bidragit till det goda resultatet, säger kommundirektör Robert Nyman.

– Den enskilt
största faktorn är ökade skatteintäkter. I första hand handlar det om
inkomstskatterna.

En förklaring
till det här är att Ingåbornas sysselsättningsgrad ser bra ut och
arbetslösheten har sjunkit lite.

Robert Nyman

En glad kommundirektör. Robert Nyman riktar ett tack till kommunens personal som producerar mycket god servicenivå på ett kostnadsmedvetet sätt. FOTO: Benjamin Lundin

En stor summa

För en kommun
av Ingås storlek är ett plusresultat på 660 000 en stor summa.  Och det egentliga resultatet är ännu mer
imponerande.

Kommunen skrev
ned det budgeterade värdet på det tidigare äldreboendet Ingahemmet  med en halv miljon under 2018. Det här var en
bokföringsteknisk åtgärd som gjordes för att fastigheten skulle ha rätt värde i
kommunens balansbok. 

– Det betyder
att vi egentligen ser ut att göra ett resultat som ligger ca 1,2 miljoner över
budgeterat, säger Nyman.

Mycket god nivå på servicen

Det goda
resultatet är, förutom de överraskande stora skatteintäkterna, ett resultat av lite
högre statsandelar än beräknat. Dessutom har kommunens
verksamhetsområden hållit sig inom budgetramarna.

– Vi
upprätthåller en mycket god service nivå inom samtliga sektorer och det här har
genomförts på ett kostnadsmedvetet sätt. Här ska personalen ha ett stort tack.

Det preliminära
bokslutet behandlas i Ingå kommunstyrelse i mars. Innan dess kommer kommunen
att låta analysera utfallet. Men en sak kan kommundirektör Robert Nyman redan
nu säga med säkerhet:

– Ingå lever
och mår bra – också i framtiden. Även det här året ser lovande ut. 

Närmare
information:

Robert Nyman
Kommundirektör
+358 40 149 3762
robert.nyman(at)inga.fi