Fortsätt till innehållet

Kommunen ordnar sommarverksamhet för skolelever

Ingå kommun
kommer att ordna sommarverksamhet för elever i årskurserna 1-4 i första hand. Förskoleelever
har alltid rätt till sommarverksamhet enligt vårdnadshavarnas behov.

Förra sommaren
hade vi denna verksamhet för första gången och uppfattade att den var lyckad. Verksamheten
liknar skolans morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Tiden
är 3-20.6 mellan klockan 7 och 17. Barnen kan också delta en del av tiden.
Platsen är antingen Merituulen koulu eller Kyrkfjärdens skola. Förskoleklubben
kommer att vara på samma plats. Verksamheten är tvåspråkig.                                                                                                                                                  

Det serveras varm lunch varje dag och även frukost och mellanmål till de
som är på plats.

Avgiften är 10 €/dag och 5 €/max 4 timmar.       

Mer information
kommer i april.

Merja Olkinuora
bildningschef