Fortsätt till innehållet

HRT inför det nya zonsystemet 27.4.2019

På basis av Ingå kommuns och HRT:s avtal,
kan Ingåborna köpa HRT-biljetter för samma pris som de som bor ständigvarande
inom HRT-området. Kranskommunbiljetterna
är vuxnas personliga periodbiljetter.

Avtalet gäller fortsättningsvis då HRT inför
det nya zonsystemet 27.4.2019. Mer info om de nya zonbiljetterna på sidan
hsl.fi