Fortsätt till innehållet

Vägarnas skick

Efter den
hårda vintern är vägarna i dåligt skick. En stor andel av vägarna i Ingå är statens
vägar, bland annat Täktervägen och Solbergvägen. Kommunen har skickat respons
om vägarnas dåliga skick till NTM-centralen. Ifall du vill ge respons om vägarnas
skick, kan du ringa till Vägtrafikantlinjen 0200 2100.

Mer information