Fortsätt till innehållet

Nya arbetsresebiljetter i Nyland – nästa laddning på Matkahuolto

Arbetsresebiljetterna i bland annat Ingå och Raseborg samt
motsvarande HRT-biljetter uppdateras den 1 april. Samtidigt stiger priserna. De
nya priserna finns på Matkahuoltos nätsidor.

På grund av förändringen måste följande laddning efter den 1
april göras på Matkahuolto. Därefter kan man igen ladda sitt kort i R-kioskerna
och på bussarna som vanligt.

De giltiga resorna som finns på kortet kan förbrukas även
efter månadsskiftet.