Fortsätt till innehållet

Nytt företag sköter FPA-körorna

Taxitjänsten Menevä ansvarar för FPA-skjutsarna i Nyland
från och med i dag. Vad förändras i och med den nya aktören?

Taxibilarnas FPA-skjutsar i hela Nyland övergår till bolaget
Menevä från och med den 1 april. Kundernas beställningsnummer förblir desamma
men det kan förekomma förändringar i anlitandet av bekant taxi.

Menevä har arrangerat kapaciteten i Nyland så att det på
hela området finns en sådan mängd taxibilar som motsvarar behovet av FPA-skjutsar.

FPA-beställningar förmedlas i huvudsak endast till taxibilar
som gör FPA-köror. På det sättet blir trafiken effektivare och sköts av
chaufförer som är specialiserade på FPA-skjutsar. Med den här modellen sker
inget urval längre, chauffören är skyldig att ta emot det uppdrag han erbjuds.
På det här sättet garanteras taxitillgången för varje kund.

Alla chaufförer utbildas så att de har så bra tekniskt
kunnande som möjligt och att de har kunskap i hur man hanterar kundgrupper med
speciella behov.

Menevä reserverar inledningsvis tilläggskapacitet för att
göra övergången så smidig som möjligt. Men det kan ändå förekomma problem som
till exempel uteblivna bokningar och telefonköer. Den mest hektiska tiden på
beställningscentralen är måndagar mellan klockan 8 och 15.

Telefonnumren till FPA-taxins förmedlingscentral förblir
desamma. FPA-taxins beställningsnummer är 0800 96130 (på finska) och 0800 96140
(på svenska). Det är gratis att ringa. Med ett samtal kan man framöver beställa
skjuts för tre månader framåt.

Bytet av tjänsteleverantör kan medföra förändringar i användningen
av bekant taxi eftersom bara vissa specialiserade chaufförer kör för Menevä. Menevä
har ett begränsat antal samarbetspartner som sköter dessa skjutsar i Nyland.

Kunden kan beställa en bekant taxi via beställningscentralen.
Förutsättningen är att centralen kan anvisa en speciell chaufför eller att den
bekanta taxi man tidigare anlitat fortsätter som serviceproducent under Menevä.

 

Ytterligare
information:

Tuomo Halminen

Verkställande
direktör, Menevä Oy

tuomo@meneva.fi

+358 50 520 8706

www.meneva.fi

 

Information och
marknadsföring:

Kaisa Halminen

kaisa@meneva.fi

+ 358 50 588 3333

www.meneva.fi

 

www.meneva.fi/kela-taksi

www.meneva.fi/vakiotaksi