Fortsätt till innehållet

Kommunen säljer för stugby i Bergvalla

Barösundsbon Ossi-Matti Nieminen får köpa cirka tre hektar
av Bergvalla i Barösund. Kommunfullmäktige godkände försäljningen i måndags. Han
vill bygga en modern stugby på området.

– Det känns riktigt bra. Hoppas att allt förlöper bra
fortsättningsvis så att vi får bygglov och annat som behövs för att komma i
gång. Vår plan är klar och i bästa fall är de första stugorna klara om ett år,
säger Nieminen.

Bergvallaområdet har varit aktuellt för olika projekt i
närmare 40 år men av olika orsaker har ingenting hänt. Därför är kommundirektör
Robert Nyman glad att man har kommit till skott.

– Detta överensstämmer helt och hållet med kommunens
strategi i det att man ser turismnäringen och skärgården som en styrka. Det
stöder i synnerhet det lokala näringslivet i Barösunds byacentrum. Om man får
sådan verksamhet till Barösund som pågår året runt ger det också
verksamhetsförutsättningar för stödfunktioner i mindre skala. Det här kan bli
en riktigt bra grej.   

Den nya delgeneralplanen för Ingås inre skärgård styr
uttryckligen utvecklingen av fritidsboende till Barölandet och fast bosättning
till Orslandet.

Som villkor för affären ställer Nieminen bland annat rätten
att använda sig av en del det allmänna strandområdet och tillgång till en
bastubyggnad vid stranden. Nieminen har meddelat att han är beredd att
investera i en ny bastu, som kan vara både i kommersiellt och i allmänt bruk. Kommunens
villkor för affären är så kallad byggnadsskyldighet, det vill säga att
byggandet bör påbörjas och avslutas inom en viss tid.

Byggrätten är 600 kvadratmeter vilket torde ge möjlighet
till ett tiotal stugor beroende på storlek och anpassning till terrängen.

– Till och med ett femtiotal personer kan övernatta på samma
gång. Det har positiva följder för flera andra företag på orten. För att inte
tala om byggnadsskedet och underhållet, säger Nieminen.

Nieminens anbud är 150 000 euro. Eftersom syftet följer de
värderingar som är gjorda för området, är en direktförsäljning till Nieminen
möjlig. Innan man kan teckna ett föravtal måste styrelsen ta ett
verkställighetsbeslut.