Fortsätt till innehållet

Trädgårdsavfall är gratis att föra till avfallsstationen – så dumpa inte på annans mark!

När man gör i ordning trädgården på våren uppstår en hel del krattavfall och kvistar. Om man inte kan ta hand om trädgårdsavfallet på sin egen gård, kan man föra avfallet till
avfallsstationen. Trädgårdsavfall från hushåll tas emot gratis på
avfallsstationerna, bara man har sorterat avfallet rätt.

Behändigast
är, ifall man kan flisa kvistarna själv och utnyttja flisen i den egna
trädgården. Krattningsavfallet kan man kompostera. Att föra
trädgårdsavfall till ett allmänt grönområde eller någon annans mark är
förbjudet.
Det räknas som nedskräpning och kan dessutom sprida förekomsten av
invasiva arter till områden där de inte hör hemma.

I
krattavfall som förs till avfallsstationen får inte finnas skräp, vass,
kvistar, äpplen eller invasiva arter.

Ris och
kvistar ska hållas separat från krattavfallet. Bland riset och kvistarna får det
också finnas kottar och vedartade växter. Skadliga invasiva arter, såsom
blomställningen av jättebalsamin, ska packas in och läggas i blandavfallet.

Stubbar
och rötter är avgiftsbelagt avfall. Dessa tas emot för 3 euro stycke på
avfallsstationerna i Karis, Lojo, Vichtis, Sibbo och Borgå. På de övriga
stationerna tas stubbar och rötter emot som blandavfall.