Fortsätt till innehållet

För finansiering: Väglag uppmanas förmedla information till Digiroad och Lantmäteriverket

Väglag måste förmedla uppgifter om enskilda vägar till
Lantmäteriverket och information om trafikmärken till Väyläs (Trafikledsverkets)
Digiroad-system.

Ingå kommun stöder årligen enskilda väglag. Enligt den nya
lagen om enskilda vägar är en förutsättning för ekonomiskt bidrag att man har
grundat ett väglag för skötseln av vägens ärenden och att uppgifterna om väglaget
och vägen är uppdaterade – både i registret över enskilda vägar och i väg- och gatunätets
databank.

Västankvarnvägen, Taborkyrkan,  © Laura Ilona

Enligt den nya lagen om enskilda vägar (560/2018)  har enskilda väglag från och med 2019 en
skyldighet att förmedla uppgifterna om vägens trafikstyrning (viktbegränsingar,
körförbud, körning till tomten tillåten/förbjuden o.s.v.) till Väyläs Digiroad-system. 

En förutsättning för enskilda väglag att beviljas statsandelar är att uppgifterna
om de enskilda vägarna är uppdaterade i Digiroad. Bara enskilda väglag och
delägare i väglag kan förmedla denna information till Digiroad. Utgångspunkten
är att det inte finns någon information om enskilda vägar i databanken om inte
väglaget själv har förmedlat den tidigare.

Inlämning av enskilda vägars uppgifter till Digiroad:

https://vayla.fi/web/sv/oppna-data/digiroad/enskilda-vagar-i-digiroad#.XL__ZqAzaUk

Till Digiroad ska man inte lämna väglagets kontaktuppgifter.
De ska lämnas till Lantmäteriverkets register över enskilda vägar:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_