Fortsätt till innehållet

Ingå anpassar sig till framtidens småbarnspedagogik i god tid

En lagändring som träder i kraft först 2030 hindrar inte
Ingå från att vidta förberedande åtgärder redan nu. Med början i vår kommer
Ingå att, vid behov, anställa lärare och socionomer när barnskötare slutar.

I september i fjol trädde en ny lag om småbarnspedagogik i
kraft. I enlighet med paragraf 37 i lagen ska minst två tredjedelar av
personalen ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik. Av
dessa ska minst hälften ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. De
övriga i personalen ska minst ha behörighet som barnskötare inom
småbarnspedagogik. Denna lag träder i kraft den 1.1.2030.

Juni2017 002

Detta innebär att kommunen så småningom måste anställa
lärare och/eller socionomer inom småbarnspedagogik för att
personalsammansättningen ska vara i enlighet med lagen vid årsskiftet 2030. Processen
med att anställa lärare och/eller socionomer inom småbarnspedagogik inleds
stegvis redan i vår så att man, då en barnskötare står i beråd att sluta eller
avgå, ser över behovet och möjligheterna att anställa en lärare eller en socionom
inom småbarnspedagogik i stället. Också barnskötare kommer att behövas i
framtiden.  

Anpassningen betyder att lönekostnaderna inom
småbarnspedagogiken ökar eftersom en lärare inom småbarnspedagogik har högre lön än en barnskötare.