Fortsätt till innehållet

Kommunerna i Västra Nyland anser att social- och hälsovårdstjänsterna bör reformeras på kommunbasis och med beaktande av invånarnas behov

Stads- och
kommundirektörerna i Nyland har en gemensam uppfattning om att reformen av
social- och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta på kommunbasis i området. Kommunernas
ledning har efter förhandlingar kommit fram till en modell enligt vilken Nyland
föreslås bli indelat i fem områden, som ansvarar för ordnandet av social- och
hälsovårdstjänsterna på basnivå:

Ordförandena för fullmäktige, ordförandena för
stads- och kommunfullmäktige, samt stads- och kommundirektörerna i Västra
Nyland sammanträdde 23.4.2019 i Kyrkslätt.

De
tio kommunerna i Västra Nyland (Esbo, Grankulla, Hangö, Raseborg, Ingå,
Sjundeå, Lojo, Högfors, Kyrkslätt, Vichtis) vill inleda gemensam beredning för
att ordna vårdtjänsterna i området på kommunbasis. Området har sammanlagt ca
460 000 invånare.

En kommunbaserad modell
utgör en god grund för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna. Målen är en invånar- och
kundorienterad tjänsteproduktion, att ordna kostnadseffektiva tjänster och
arbeta långsiktigt för att stävja kostnadsökningen, samt utveckla strukturen
för att ordna och producera tjänster i enlighet med målen som ställts upp av
kommunerna i området.

Kommunerna
i området har goda erfarenheter av samarbetet i anslutning till Västra Nylands
räddningsverk. Samarbete inom Västra Nyland har sedan tidigare bedrivits också inom
vården, bl.a. i anslutning till social- och krisjouren samt upphandling av
färdtjänst och långtidsvård för seniorer.

Mer information:

Jukka Mäkelä, stadsdirektör, Esbo

Denis Strandell, stadsdirektör, Hangö

Robert Nyman, kommundirektör, Ingå

Christoffer Masar, stadsdirektör, Grankulla

Tuija Telén, stadsdirektör, Högfors

Tarmo Aarnio, kommundirektör, Kyrkslätt

Mika Sivula, stadsdirektör, Lojo

Ragnar Lundqvist, stadsdirektör, Raseborg

Juha-Pekka Isotupa, kommundirektör, Sjundeå

Erkki Eerola, kommundirektör, Vichtis