Fortsätt till innehållet

Egnahemsföreningen hjälper alla blommor att blomma

Någon har kanske noterat dem på Ingådagen eller något annat
av evenemangen i kommunen. Någon har kanske druckit av glöggen de bjudit på vid
kyrkan. Ingå Egnahemsförening är ett aktivt sällskap med mycket mer än vackra
gårdar på agendan.

Det är bland annat tack vare egnahemsföreningen som en 97-årig
Ingåbo kan bo hemma. Det är möjligt eftersom de av föreningen anställda gårdskarlarna
hjälper till med att klippa gräs och skotta snö.

Ingå Egnahemsförening har sysselsatt långtidsarbetslösa med
gårdskarlssysslor i ett tiotal år redan. Gårdskarlarna finns till för
föreningens medlemmar och ett medlemskap kostar inte mer än 30 euro om året.
För gårdskarlstjänsterna betalar kunden 10 euro i timmen. Detta kan man
deklarera som hushållsavdrag i beskattningen.

– En del anlitar våra gårdskarlar regelbundet. Gårdskarlarna
är väldigt efterfrågade om somrarna så det kan vara bra att reservera dem
färdigt, säger Jukka Aalto som ansvarar för gårdskarlsverksamheten.

IMG_9273

Jukka Aalto och Mirja Lehtovaara i föreningens utrustningsförråd.

Just nu har man tre gårdskarlar anställda. Finansiering får
man för ett år i gången. Det är inget litet jobb att koordinera gårdskarlsverksamheten.
Byråkratin har bara blivit värre med åren. Men egnahemsföreningen anser att
verksamheten är viktig och nyttig för kommunen.

– Dessa personer får ett arbete, betalar skatt till kommunen
och får större iver att söka andra jobb. Det höjer deras människovärde. Många
av dem har hittat nytt jobb eller grundat egna företag. Om vi sysselsätter 2,5
gårdskarlar sparar kommunen 30 000 euro på årsnivå, säger Aalto med
hänvisning om till sina uträkningar om vad kommunen annars skulle vara tvungen
att ersätta i så kallade Fpa-böter, det vill säga återbetalning av arbetsmarknadsstöd.

Egnahemsföreningen har en stor samling låneutrustning – både
maskiner och byggnadsställningar, som medlemmarna får låna för en billig peng.

– Vi köper bara kvalitetsgrejer eftersom det är viktigt att
de håller. En del är med i föreningen bara för att kunna utnyttja den här
servicen. Och det är okej, säger ordförande Mirja Lehtovaara.

I kommunens hus på Läkarvägen 5 har man med gemensamma
krafter iståndsatt en källare som man använder som förråd för föreningens
utrustning.

Trädgårdsföreningar ordnar också resor för sina medlemmar
och andra intresserade, både inom landet och utanför. På hemmaplan har man
bland annat en byggnads- eller energikväll på hösten och en trädgårdskväll på
våren.

– Föreläsningarna har alltid något aktuellt tema. De har
varit väldigt populära, säger Aalto och Lehtovaara.

Man arrangerar också en tävling om den vackraste gården.
Tidigare vinnare har figurerat i tidningen Kaunis piha.

– Vi tycker att vi har ett rätt mångsidigt programutbud,
säger Lehtovaara.

Medlemsantalet ligger mer eller mindre konstant kring 400.
Alla är inte villaägare, också radhusägare och sommargäster är med. Det man
saknar är unga husägare.

– Av dem skulle vi gärna vilja se fler i föreningen. Vi
skulle också behöva någon som är bra på att informera, säger Lehtovaara.

Följande evenemang där man kan bekanta sig med
Ingå egnahemsförening är det med skolorna gemensamma städtalkot den 4.5 som i
år också kommer att omfatta skärgården. Utöver de befintliga sponsorerna har
man i år också fått Baltic Connector med på ett hörn.