Fortsätt till innehållet

Sjundeå och Ingå grubblar på sysselsättning

Sysselsättningssiffrorna
i Sjundeå och Ingå är bland de bästa i Västnyland. Kommunerna är ändå
medvetna om situationens kostnadseffekter och utmaningar. Kommunernas tjänstemän samlades till en gemensam träff för att diskutera detta. Förutom en
kartläggning av situationen, funderade man i grupper på samarbetsmöjligheter och
processer som ökar sysselsättningen.

Enligt Nylands arbets-
och näringslivscentrals statistik, fanns det 5,6 % arbetslösa arbetssökande i
Sjundeå och 5,7 % i Ingå, sett till hela arbetskraften. I båda kommunerna sticker de
över 50-åriga arbetssökandes andel av de arbetslösa arbetssökande ut. I Sjundeå uppgick de till 2,6 % i mars och
i Ingå 2,8 %. Ungdomsarbetslösheten är låg i bägge kommuner (Sjundeå 0,3 % och
Ingå 0,4 %). De långtidsarbetslösa utgör i vardera kommun cirka 2 % av
arbetskraften. Lediga jobb fanns det i mars i Sjundeå 53 och i Ingå 38 stycken.

– Fastän läget är bra nu,
finns det i båda kommunerna en ärlig vilja att förbättra situationen ytterligare. Vi försöker nå nya lösningar genom samarbete mellan kommunerna. Som små kommuner är vi smidiga och ställer oss till förfogande som entusiastiska försökspersoner till exempel till nya projekt hos arbets- och
näringslivscentralen. Vi är djupt oroade
över att utslagningen kan öka. Därutöver belastar sysselsättningens
straffavgifter kommunernas ekonomi. De pengarna skulle man hellre använda till
att sysselsätta arbetslösa, , konstaterar Sjundeås bildningschef Jukka Pietinen.

Deltagarna på
temadagen för sysselsättningsfrågor fick till en början en omfattande
presentation av Nylands arbets- och näringslivsbyrås tjänster, FPA:s
rehabiliteringsverksamhet samt Novagos projekt ”Må Väl genom Rekrytering”.

F-O Hägglund

Frank-OIe Hägglund presenterade Nylands arbets- och näringslivsbyrås tjänster för deltagarna på temadagen. Foto: Sjundeå kommun

Under eftermiddagens
grupparbeten dryftade man konkreta metoder för att förbättra sysselsättningen
genom samarbete mellan kommunerna. Planeringen fortsätter i en arbetsgrupp som
utvecklar Sjundeås och Ingås gemensamma sysselsättningsärenden, vilken bereder
dem vidare till kommunernas ledningsgrupper. Man beslöt att även framöver hålla gemensamma möten.