Fortsätt till innehållet

Detaljplan Ingåstrand

Kommunfullmäktige i Ingå har 3.6.2019
§ 29 godkänt Ingåstrand detaljplan. Materialet är framlagt på kommungården
under tiden 13.6.-15.7.2019 samt på kommunens webbplats www.inga.fi/sv/service/planlaggning_och_markanvandning/aktuell_planlaggning/ingastrand_detaljplan 

13.6.2019

Kommunstyrelsen i Ingå