Fortsätt till innehållet

De västnyländska kommunerna vill utveckla kustbanan tillsammans

En arbetsgrupp som består av centrala beslutsfattare och
ledande tjänsteinnehavare från kommunerna längs kustbanan, Hangö, Raseborg,
Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt, beslutade lägga upp gemensamma mål för
utvecklandet av kustbanan och tillsammans främja projekten. Med tanke på
förbättrandet av förutsättningar för både pendlingstrafiken och näringslivet
spelar kustbanan en stor roll för kommunerna i regionen.

Gruppen samlades i Ingå tisdagen den 25 juni. Vid mötet
noterade man med tillfredsställelse det tilläggsanslag som beviljats i samband
med stadsbudgeten och som möjliggör förbättrandet av den nuvarande
infrastrukturen. Mötet beslutade grunda en arbetsgrupp bestående av en
tjänsteinnehavare från respektive kommun för att arbeta vidare med frågan.

Det var Ingås kommunstyrelseordförande Henrik Wickström
som sammankallat gruppen. Närvarande var också stads- och
kommunstyrelseordförandena från Raseborg och Sjundeå Anders Walls och Merja
Laaksonen, vice ordförandena för Kyrkslätts kommunfullmäktige Minna Hakapää och
Raija Vahasalo, ordförande för tekniska nämnden i Ingå Elina Ahde, Hangös,
Raseborgs, Ingås och Sjundeås kommun- och stadsdirektörer Denis Strandell,
Ragnar Lundqvist, Robert Nyman och Juha-Pekka Isotupa samt Kyrkslätts,
Raseborgs och Ingås tekniska chefer.