Fortsätt till innehållet

Marjatta blir Västerbrinkens första invånare

Samhällsteknisk direktör Aija Aunio, kommundirektör Robert Nyman, förvaltningsassistent Mia Avellan, Marjatta Lyytikäinen och vd Paul Lynch från The Natural Buildning Company skålar för den första affären på Västerbrinken.

På måndagen undertecknades det första arrendeavtalet för en
tomt på Västerbrinken. Bygglovet har redan beviljats. I början av nästa år
kommer Marjatta Lyytikäinen att flytta in i sitt ekologiska hus från The Natural
Building Company Oy. Elementen till huset byggs just nu i företagets fabrik i
Billnäs.

Marjatta har bott i Ingå sedan i höstas. Till Ingå kommer
hon från Obbnäs där hon bodde en kort tid efter att ha flyttat från Kuopio. Det
var redan i Kuopio hon började drömma om ett ekologiskt hus. Hon har bekantat
sig med den ekologiska bygemenskapen på Livonsaari i Nådendals skärgård. Men
det var Ingå hon föll för när hon fick nys om The Natural Building Companys
projekt på Västerbrinken.

Varför just Ingå och Västerbrinken?

– Jag älskar naturen. Jag har redan plockat blåbär och
trattkantareller där. Här är rent och fint, det gäller både miljön och
människorna. All service är nära och jag kan enkelt ta mig till Helsingfors för
att träffa min familj. Ingå är en magnifik plats. Varje gång jag har kommit
tillbaka hit har känslan förstärkts.

Marjatta förde diskussioner med The Natural Building Company
i nästan två år innan man kom fram till en lösning som tillfredsställde båda.
Paul Lynch, vd på The Natural Building Company, är glad att man kommit så här
långt.

– Det här är stort för oss. När du har någonting att visa
kommer människorna.

Marjattas hus som byggs av halmelement är 62,5 kvadratmeter
stort. Under processens gång har NBC utvecklat ett antal typhus. Det betyder
att man kan ha element på lager. Dessutom har man utvecklat en ny metod som gör
att man kan resa ett hus med väggar och tak på en dag.

På området kommer The Natural Building Company även att
bygga ett uppvisningshus där man till och med kan övernatta om man är
intresserad av hur det skulle vara att bo i ett av husen på Västerbrinken.

­- Det rör på sig nu. Det här är det första steget. Nu kan
vi börja marknadsföra detta i större utsträckning, säger Lynch.

Bekanta dig med Västerbrinken här!