Fortsätt till innehållet

Ingå med i #Uuttakoulua-projektet

Vid skolstarten inleder 50 grundskolor i Nyland
utvecklingsverksamhet inom ramen för #Uuttakoulua- projektet. Den viktigaste målsättningen med programmet är att förbättra lika inlärningsmöjligheter för barn och ungdomar på olika håll i Finland.

Projektet ingår i
ett program finansierat av Utbildningsstyrelsen som strävar till att utveckla
jämlikheten i grundskolorna.  I Nyland deltar 16 kommuner i projektet: Hangö, Hyvinge, Ingå,
Träskända, Högfors, Kervo, Kyrkslätt, Lojo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs,
Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Tusby och Vichtis. Tusby kommun samordnar projektet
tillsammans med Lojo stad.

Till projektets samarbetsparter hör Helsingfors universitet,
Finlands Föräldraförbund, Synesis Ab, PositiivinenCV och
Regionförvaltningsverket i södra Finland.

I Nyland är projektet det första utvecklingsprojektet
för grundskolan som genomförs i så här stor skala. I kommunerna som deltar i
projektet finns det 55 000 grundskolelever. I de deltagande kommunerna
finns det nästan lika många skolor som i Helsingfors, Esbo och Vanda
sammanlagt. Projektet är en utmärkt början på ett omfattande samarbete mellan
skolorna, eftersom mer än 20 % av skolorna på projektområdet deltar.

#Uuttakoulua-projektets viktigaste prioritering är
att stärka skolornas förmåga till förnyelse. Inom ramen för projektet får
ledningsgrupperna för den grundläggande utbildningen i skolor och kommuner
delta i en ledningsgruppsutbildning som bygger på systemisk utveckling. Lärarna
får delta i ett utbildningsprogram om styrkebaserat lärande och användning av
positiv CV. Inom projektet kommer vi i samarbete med Finlands Föräldraförbund
att med hjälp av tjänstedesign identifiera de nyländska föräldrarnas behov och
önskemål gällande undervisning. Dessutom ordnar vi ett utvecklingsprogram för
lärare och mångprofessionella arbetsgrupper för att stärka deltagarnas förmåga
till att utveckla en verksamhetskultur för lärande och ökat välbefinnande i vardagen.

Mera information:

Minna Lumme

Projektchef

040 314 3424

Fornamn.efternamn@tuusula.fi

Heidi Zopf

Projektkoordinator

040 314 3425

Fornamn.efternamn@tuusula.fi

Facebook @Uuttakoulua

Twitter @Uuttakoulua

Instagram @uuttakoulua

www.uuttakoulua.fi