Fortsätt till innehållet

Mbi:s kursprogram kommer på posten!

Ett av de första hösttecknen är
här! Mbi:s nya kurskatalog dimper ner i Ingåbornas postlådor denna vecka. Observera
att broschyren kommer med tidningen Etelä-Uusimaa! Ta alltså vara på broschyren
innan ni kastar tidningen med pappersinsamlingen! I Barösund delas broschyren
ut med övrig post.

Om man av någon anledning blivit
utan kurskatalog kan man kontakta kultur- och kursplanerare Regina Ekblom, +358
50 44 06 912 eller regina.ekblom(at)inga.fi. Broschyrer kan också avhämtas på
biblioteket.