Fortsätt till innehållet

Skolstarten närmar sig

Västankvarn skola © Laura Taskinen

Dags att packa skolväskan, vässa pennorna och polera pekplattan.

Ingå kommuns svenskspråkiga skolor samt förskolor
inleder läsåret 2019-2020 tisdagen den 13 augusti 2019 enligt följande:

Degerby skola:
kl. 8.30-12.30

Kyrkfjärdens skola:
kl. 9.00-13.00

Västankvarns skola:
kl. 8.30-12.30

Första skoldagen är fyra timmar lång.

Kolla ännu skjutsarna i Wilma dagen före skolstart, det kan ske små förändringar.
Ifall du har frågor, vänligen ta kontakt på adressen bisi(at)inga.fi.

Närmare uppgifter om skolskjutsar finns i Wilma. Gör så här:

Wilma

Wilma2

OBS! Syns endast via datorns eller mobilapparatens webbläsare (ej via appen).

Ingå, 2.8.2019
Bildnings- och välfärdsnämnden