Fortsätt till innehållet

Våtmark i Västankvarn ska ge bättre vatten i ån och på sikt i Kyrkfjärden

Jenny Jyrkänkallio-Mikkola

En våtmark på 1,6 hektar anläggs i Ingå för att
bekämpa blågröna alger och övergödningen av Östersjön

Övergödningen av
Östersjön och de blågröna alger som blommar också vid Finlands kuster kan
bekämpas effektivt med hjälp av våtmarker. I Ingå anläggs som bäst en 1,6
hektar stor mångsidig våtmark som filtrerar avrinningsvatten från 250 hektar. Det motsvarar en tjugondel av Ingå ås avrinningsområde som är 446 kvadratkilometer.

Vid Söderlandsvägen, en dryg kilometer från Kustvägen, på Västankvarn gård i
Ingå anläggs en 1,6 hektar stor våtmark som minskar övergödningen och
näringsbelastningen på Ingå å och därigenom också Östersjön. Bassängerna är mellan 1 och 1,5 meter djupa. Våtmarken renar
avrinningsvatten från ett 250 hektar stort områden och hindrar näringsämnen och
sediment att rinna ut i Ingå å och därifrån vidare till Östersjön. Våtmarken
ligger i direkt anslutning till jord- och skogsbruksmark.

– Våtmarken fungerar lite som en svamp. Den suger åt sig vatten när det regnar och kan fungera som ett slags vattenreserv när det råder torka, som förra sommaren, säger skyddsexpert Jenny Jyrkänkallio-Mikkola på WWF.

– Det är ypperligt som objekt eftersom det är Västankvarns gamla åkermark som haft problem med översvämning. Det är ett område som markägaren inte haft någon nytta av men som kan göra stor nytta som våtmark i stället. Västankvarn gård visade ett bra exempel för andra markägare.

Anläggandet av
våtmarken inleddes den 29.7 och meningen är att arbetet skall vara klart till
mitten av augusti. Våtmarken kommer att ha långvarig verkan och dess
vattenvårdande effekt kommer att öka med åren, då växtligheten i våtmarken
kommer igång ordentligt efter byggnadsskedet. 

– Om vi hade tillräckligt många våtmarker skulle Ingå ås vattenkvalitet förbättras och på sikt också Kyrkfjärdens. Det finns inga hinder för att havsöring också skulle kunna leva i Ingå å i framtiden.

Förutom vattenvård kommer
våtmarken på Västankvarn att skapa goda förutsättningar för biologisk mångfald
och viltvård.

Våtmarken byggs som en
del av WWF:s 4K-projekt och byggnadskostnaderna är omkring 60 000 euro.
Självfinansieringen av projektet möjliggörs av en betydande donation som Lassi
Leppinen Stiftelsen har gett till WWF.

Klimatförändringen
ökar betydelsen av våtmarkerna

Enligt undersökningar
kan våtmarker hålla kvar upp till hälften av de näringsämnen och sediment som
förs genom dem.

– Vi har stora
förväntningar på den inverkan som våtmarken på Västankvarn kommer att ha.
Förutom förmågan att hålla kvar näringsämnen fungerar våtmarkerna dessutom som
vattenförråd och jämnar ut översvämningar och genom klimatförändringen ökar
våtmarkernas betydelse ytterligare. Vid skyfall rinner vattnet med fart och då
kan kraften i vattnet också göra att dikesrenarna rasar samman. Våtmarkerna
dämpar flödeshastigheten och minskar översvämningsskadorna”, berättar WWF:s
ledande insjöexpert Elina Erkkilä.

Västankvarn Gård har
länge planerat att anlägga en våtmark på gårdens marker. WWF:s projekt gav
möjlighet att genomföra detta och planeringen skedde i samarbete med Tomas Landers på Skogssällskapet.

– Våtmarken främjar
också den biologiska mångfalden genom att erbjuda en livsmiljö för många
fåglar. Vi hoppas att det blir en fin helhet där mångfald, viltvård och vacker
natur samsas med vattenvården, konstaterar Västankvarn gårds representant Mikael Jern.

Även yrkeshögskolan
Novia kommer att använda våtmarken för olika studier och elevarbeten i
samarbete med Västankvarn gård.

Ta tag i näringsläckagen
i fält

I Vattenskydd
4K-projektet, som leds av WWF, görs konkret vattenvårdsarbete i samarbete med
markägarna på avrinningsområdena till Sjundeå å, Ingarskila å och Ingå å i
västra Nyland.

– Det här objektet är
ett utmärkt exempel på hur vattenvården kan effektiveras genom samarbete.
Markägaren hade ett område som lämpade sig för våtmarken och vi hade resurserna
att bygga den. Projektets bemötande i regionen har varit oöverträffat.  Här finns en anda av att få saker gjort och
jordbrukarnas intresse för att göra konkreta åtgärder har varit beundransvärda.
Vi har en rad nya objekt som väntar på att genomföras och flera kommer till
hela tiden, berättar skyddsexpert Jenny Jyrkänkallio-Mikkola glatt.

Hon betonar att
projektfinansieringen har en betydande roll då vattenvårdsåtgärder skall
genomföras, eftersom det inte alltid är så lätt att förverkliga objekten.

– Utan hjälpande händer
och tilläggsresurser blir förverkligandet lätt bara på tankestadiet,
konstaterar Jyrkänkallio-Mikkola.

4K-projektet (”Kuormitus
Kuriin Konkreettisin Keinoin”) finansieras av miljöministeriet och WWF. Västankvarns
våtmark byggs på Västankvarn gårds marker och den har planerats av Skogssällskapet
Finland Ab (Tilanhoitajat Oy). Det stenmaterial som behövs vid byggandet av
våtmarken doneras av Rudus Oy.

Mera information om
4K-projektet  https://wwf.fi/sv/minskad-belastning/

Mera information:

Skyddsexpert Jenny
Jyrkänkallio-Mikkola, WWF, 040 500 6968, jenny.jyrkankallio-mikkola@wwf.fi

Ledande insjöexpert Elina
Erkkilä, WWF, 050 522 4540, elina.erkkila@wwf.fi

Västankvarn gårds VD Mikael
Jern, 040 527 6145, mikael.jern@novia.fi

Våtmarkens planerare
Tomas Landers, Skogssällskapet, 050 350 0760, tomas.landers@tilanhoitajat.fi