Fortsätt till innehållet

Nu kan man spela Vevi i Ingå – motion och quiz i miljövänligt paket!

Nu kan man testa sin allmänbildning genom att spela det
platsbaserade frågesportsspelet Vevi även i Ingå. Quizappen Vevi Västnyland
kombinerar aktivitet, kultur och teknologi till en upplevelse. Appen är ett
interaktivt sätt att lära sig genom ett mobilspel ute i naturen.

Vevi är ett frågesportsspel som spelas med på mobiltelefon
eller pekplatta i olika västnyländska parkområden. Spelet är allmänbildande och
för spelaren ut i naturen. Spelet passar alla men är speciellt anpassat för
unga och skolelever. Man kan jämföra det med Trivial Pursuit men med
Västnyländska frågor och i vacker miljö, som Ingå till exempel.

Den första versionen av Vevi introducerades på Ramsholmen i
Ekenäs sommaren 2018. Sedan dess har spelet utvecklats så att det också nu
också är tillgängligt på finska och engelska. Nu kan du spela Vevi även i
Pumpviken i Karis, vid Raseborgs slott samt i Ingå och Hangö.

Man kan välja mellan kategorierna Allmän, Sport, Natur &
Miljö, Musik, Historia & Kulturarv samt Konst & Kultur. Genom att välja
Junior Mode tilldelas man lättare frågor. Om man rör sig till exempel med
barnvagn kan man välja en tävlingsbana utan stigar.

Karta av Ingå centrum.

När man har valt att starta spelet, exempelvis vid
biblioteket i Ingå, visas den närmaste frågezonen som finns i parken utanför.
När man nått den tilldelas man en fråga. När man besvarat frågan syns nästa
frågezon på kartan. Zonerna finns med några hundra meters mellanrum. 

Vevi-quizappen är utvecklad inom ett treårigt EU-projekt.
Huvudman för projektet är Västnyländska kultursamfundet/Luckan Raseborg.
Västnyländska kultursamfundet har beviljats Leader-finansiering via Pomoväst
r.f. för att producera spelet. Utöver detta har man fått understöd från Svenska
Kulturfonden, Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse samt från Karis-Pojo
Sparbanksstiftelse och Aktiastiftelserna i Ekenäs och Hangö.
Tilläggsfinansiering har erhållits från Tenala och Ingå sparbanksstiftelse samt
Sophie von Julins stiftelse.

Ladda ner Vevi och börja spela ute i den härliga
västnyländska miljön!