Fortsätt till innehållet

Staten understöder intelligenta vägprojektet Route 51

Staten har beviljat ett bidrag på 60 000 euro för förutredningen som ska granska förutsättningarna 
för att eventuellt göra stamväg 51 till en intelligent väg. Konceptet presenterades för 
samarbetsparterna i Barösund i Ingå förra veckan. 

Route 51 (2)

Inom konceptet Route 51 har aktörer i Ingå planerat utvecklandet av stamväg 51 till ett ”intelligent 
väg-ekosystem” med teknologier och service inom intelligent trafik. Aktiva aktörer har bland annat 
varit Ingå kommun, Karis telefon, Ekenäs Energi och Destia. Väylä, ITMF (Intelligent Traffic 
Management Finland) och Traficom (Transport- och kommunikationsverket) är det nationella 
myndigheterna som stöder och utvecklar konceptet vidare genom förutredningar, koordineringen av 
prövningarna samt genom att samla in och dela information. 

Nokia Oyj är dessutom intresserad av de möjligheter som konceptet erbjuder för att skapa och testa 
ett ekosystem som baserar sig på 5G-nätet. Konceptet har utgående från diskussionerna utvidgats att 
omfatta hela södra Västnylands trafikkorridor, dvs. stamväg 51 från Kyrkslätt till Karis och därifrån 
vidare längs stamväg 25 till Hangö. 
 
Staten har beviljat ett bidrag på 60 000 euro för förutredningsarbetet. Avsikten är att förutredningen 
kartlägger de ekosystemiska möjligheterna för trafikkorridoren inom utvecklandet av den intelligenta 
trafiken. Förutredningen genomförs som en del av ekosystemet 5G Momentum som 
kommunikationsministeriet ansvarar för. 

Utgående från resultaten av förutredningen kan de offentliga aktörerna Väylä, Traficom och ITMF 
fatta ett motiverat beslut om ett eventuellt deltagande i den fortsatta utvecklingen av Route 51-
konceptet. Kriterierna för beslutet är att konsekvenserna för främjandet av trafiksäkerheten, den 
logistiska kedjans effektivitet samt trafikens automation är positiva samt att det bildas en möjlighet 
att skapa ett fungerande och bestående ekosystem. 

Mer information: 
Ingå kommun, Robert Nyman, kommundirektör, +358 40 149 3762, robert.nyman(at)inga.fi 
Ingå kommun, Henrik Wickström, k-styrelsens ordf., +358 44 555 3885, henrik.wickstrom(at)inga.fi 
Ekenäs Energi, vd Frank Hoverfelt, +358 19 289 2401, frank.hoverfelt(at)ekenasenergi.fi 
Karis Telefon, vd Henrik Ekblom, +358 44 744 0420, henrik.ekblom(at)ktab.fi 

https://www.traficom.fi/sv/kommunikation/kommunikationsnat/ekosystemet-5g-momentum-gor-
finland-till-ett-ledande-land-inom-5g
 
 
https://www.traficom.fi/sv/kommunikation/kommunikationsnat/bekanta-dig-med-de-projekt-som-
5g-momentum-framjar