Fortsätt till innehållet

Busstidtabellerna delades ut i helgen

Vinterns busstidtabeller delades ut med tidningen Etelä-Uusimaa i helgen. Kom ihåg att ta tillvara det behändiga häftet! 

I Barösund får man tidtabellerna per post.

Notera bland annat ”sjukhusturen” till Lojo som är gratis, bussarna som går till Ingå station och nattbussen som kör på fredagar och lördagar!