Fortsätt till innehållet

Nygamla krafter på biblioteket – IT-rådgivningen är tillbaka

IT-stöd

Mikael Hindrén

Det har skett förändringar i biblioteket under sommaren. I
och med att Raija Selén har blivit pensionär efter lång och trogen tjänst har
Sonja Petrell-Auvinen blivit tillförordnad bibliotekschef, en uppgift hon skött
förut. Dominoeffekten blev att det behövdes en ny barnbibliotekarie i stället
för Sonja. Som en skänk från ovan dök Diana Turunen upp.

– Hon kom så lämpligt att det inte är av denna världen,
skrattar Sonja.

Diana är känd från Svartå bibliotek och nu senast Hangö.
Hennes specialitet är tillställningar och evenemang.

– Vi har haft ett bra utbud av evenemang och hoppas att
Diana fortsätter med det. Hon har ett brett kontaktnät som vi kan utnyttja,
säger Sonja.

Sonja och Diana säger att man har mycket på gång inför
hösten, bland annat författarbesök, men inga datum fastslagna.

Dianas första intryck av Ingå bibliotek är positiva.

– Det är gemytligt, luftigt och lättillgängligt. Det
meröppna biblioteket är en fin grej. Och jag har blivit väl mottagen här. Jag
får göra det jag tycker om. Det finns så jättefina barnböcker. Biblioteket är
en guldgruva för barn som är intresserade av böcker och fina illustrationer.
Därför skulle jag hoppas att barnen fortsättningsvis skulle hitta till
biblioteket på fritiden.       

Både Sonja och Diana har lång erfarenhet av
biblioteksvärlden och har upplevt förändring med åren.

– Biblioteket ska vara en plats för alla. Tröskeln att komma
ska vara låg. Biblioteket har fortfarande kvar sina grundläggande uppgifter men
förväntningarna är mångsidigare än förr. Personalen måste bredda sitt kunnande
på många områden. Bland annat den digitala världen ställer nya krav.

Inom Helle-nätverket är man med i ett projekt där
personalens digitala kunnande kartläggs och där man också säkerställer att
personalen har ett visst mått av digitalt kunnande. Sonja välkomnar detta.

– Det handlar inte enbart om vad vi förväntas kunna göra för
våra kunder. Det handlar också om vad vi inte får göra för våra kunder, när det
till exempel har med identifikation att göra. 

En av bibliotekens nya uppgifter är just att kunna erbjuda
invånarna tillgång till ny teknik. I Ingå finns bland annat datorer att använda
men också surfplattor som man till exempel kan läsa tidningar på. Sonja
rekommenderar gärna tjänsten ePress som ger läsaren gratis tillgång till så
gott som alla finländska dagstidningar. Denna tjänst fungerar bara i
bibliotekets nätverk.

En annan nyhet inför hösten är att Mikael Hindrén är
tillbaka, det betyder bland annat att den populära IT-rådgivningen (datorer,
läsplattor och telefoner) kan fortsätta. Man klan boka en rådgivningstid genom
att ringa till biblioteket (09) 2951 5350.