Fortsätt till innehållet

Ersättande båtförvaringsplatser anvisas i slutet av månaden

Båtarnas vinterförvaring kan inte fortsätta på åns östra sida. Alla båtar som förvarades där i vintras kommer att anvisas en ny plats på andra sidan ån. 

I vinter kommer de nya platserna att placeras i huvudsak på åns västra sida. Områdets iståndsättning blir klar i slutet av september. Då kommer platserna att anvisas noggrannare.