Fortsätt till innehållet

Även fullmäktige värnar om Wilhelmsdal

Kommunfullmäktige diskuterade mycket och länge på måndagen.
Bland annat Wilhelmsdal och hobbysedlarna engagerade och krävde omröstning. Här
redogör vi för de intressantaste besluten.

Föravtalet och villkoren för markförsäljningen för
förverkligandet av projektet Ingåstrand godkändes enligt förslaget.

Överföringen av 200 000 euro från anslaget för
Kommungårdens renovering till renoveringen av Wilhelmsdal krävde omröstning.
Utgångsläget var att styrelsen hade gått emot kommundirektörens förslag om att
inte genomföra renoveringen. I styrelsen var resultatet i omröstningen solklart
(8 röster mot 0, en lät bli att rösta). I fullmäktige var det något jämnare.
Rösterna föll slutligen 16-11 för styrelsens förslag om att flytta pengarna
över ån och gå vidare med renoveringen.

Ur näringslivets synvinkel var det positivt att fullmäktige
godkände den första detaljplanen för det nya industriområdet Ingåport invid
51:an och Täktervägen.

Motionen om att introducera hobbysedlar för barn och unga gick till omröstning. Man valde att gå vidare med sedlarna med 21 röster för, fem emot och en blank.