Fortsätt till innehållet

Språkbad och rekryteringsbonus på styrelsens agenda

Kommunstyrelsen behandlade bland annat flera motioner och åtgärder
för att underlätta rekryteringen i kommunen då man möttes i måndags.

Kommunstyrelsen beslutade att man från och med 1.11 tar i
bruk en rekryteringsbonus för tips som lett till rekrytering då det handlar om
fasta anställningar eller minst ett halvt års tidsbundna uppgifter.
Rekryteringsbonusen är en fast summa på 250 euro.

Erfarenheterna har visat att traditionella rekryteringsmetoder
inte längre nödvändigtvis räcker till, utan det behövs nya sätt för att hitta
de bästa arbetstagarna. Därför kunde kommunen uppmuntra sina arbetstagare till
att rekommendera potentiella arbetstagare genom att betala en rekryteringsbonus
i de fall som tipset leder till en rekrytering.

Kommunstyrelsen beslutade att sälja företagstomten på
Nyckelpigan 6 för 25 000 €. Tomtens areal är 2 325 kvadratmeter. Det är fråga
om den sista lediga industritomten i centrum. Åtta företagstomter planeras inom projektet Ingåport.

Till kommunfullmäktige den 16.9 inlämnades en motion om
inledande av språkbadsverksamhet i småbarnspedagogiken och i årskurserna 1-6.
Med motionen som var undertecknad av tjugo fullmäktigeledamöter och med Maria
Isoaho som första undertecknare vill man att kommunen reder ut möjligheten att
inleda språkbadsverksamhet i småbarnspedagogiken och i årskurserna 1-6, så att
både svenska och finska skulle vara språkbadsspråk. Kommunstyrelsen beslutade
att motionen skickas till bildnings- och välfärdsnämnden för beredning. 

Till kommunfullmäktige den 16.9 inlämnades en motion
undertecknad av nitton fullmäktigeledamöter och med Helena Selén som första
undertecknare i vilken man konstaterar att tillgången till vatten och
avloppsrening är av avgörande betydelse för en kommun som siktar på tillväxt
och inflyttning. Med motionen vill man att kommunen tar en aktiv roll i de här
frågorna genom ett antal åtgärder. Kommunstyrelsen beslutade att skicka
motionen till tekniska nämnden för beredning.

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att motionen om att
i samband med planerna för Kyrkfjärdens skola beakta ett alternativ där det
byggs ett kombinerat skolcentrum med egna utrymmen för både Merituulen koulu
och Kyrkfjärdens skola, inte leder till åtgärder och att den anses
slutbehandlad. Motiveringen var bland annat att Merituulen koulu varken lämpar
sig som tomt eller byggnad för ett skolcentrum. Motionen som inlämnades den 4.9
var undertecknad av fem ledamöter med Katja Posio som första undertecknare.