Fortsätt till innehållet

Nätbiblioteket Helle förnyas

Helle-biblioteken publicerar
ett nytt nätbibliotek 1 oktober på adressen helle.finna.fi.

I Helle-Finna finns
Helle-bibliotekens söktjänst. Bibliotekets kunder kan dessutom reservera
material, förnya sina lån och kontrollera sina egna uppgifter i bibliotekets
kundregister genom att logga in i tjänsten med bibliotekskortets nummer och
pinkod.

Det blir ännu smidigare
än förut att använda nätbiblioteket. I Helle-Finna ser kunden genast i vilket
Helle-bibliotek materialet är tillgängligt. Det är också enkelt att reservera
material. Kunderna har tillgång till närmare 1 200 000 volymer i
Helle-biblioteken.

– Det nya nätbiblioteket
är verkligen lätt att använda, men personalen i Helle-biblioteken hjälper
naturligtvis till vid behov. Tjänsten fungerar väldigt bra också i mobila
apparater, vilket säkert gläder dem som använder smarttelefon, säger serviceförman Tove Selkälä på Borgå stadsbibliotek.

I Helle-Finna publiceras
bland annat lästips och information om bibliotekens evenemang. Nytt är också
listor över mest reserverade böcker. Nätbibliotekets funktioner och innehåll
utvecklas kontinuerligt.

Deltag i tävling

Den nya nättjänsten firas
med en tävling i alla Helle-bibliotek. I tävlingen bekantar vi oss med den nya
nättjänsten genom att leta reda på svar på frågor. Tävlingstid är 1-11 oktober.
Huvudpriset är presentkort till en upplevelse. Dessutom delas det ut lokala
priser från de 12 Helle-biblioteken i Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Ingå, Lappträsk,
Lovisa, Mörskom, Pukkila, Raseborg, Sibbo och Sjundeå.

Det nya nätbiblioteket
baserar sig på den nationella Finna-tjänsten som utvecklats av
Nationalbiblioteket. Finna är en söktjänsthelhet med många webbplatser utöver
den riksomfattande finna.fi. För tillfället är förutom Helle-biblioteken över
300 organisationer med i Finna. Av de allmänna biblioteken är Helle det
tjugoandra biblioteksnätverket som tar i bruk Finna. Som underlag för
Helle-nätbiblioteket fungerar bibliotekssystemet Koha.

Ytterligare information:
Tove Selkälä, serviceförman, Borgå stadsbibliotek, tove.selkala@porvoo.fi , tfn. 040 489 9610