Fortsätt till innehållet

Affärsplan och budgetering företagarklinikens teman i höst

Hösten
är den tid på året då företagen och företagarna börjar kunna skapa sig en
uppfattning om hur resultatet för räkenskapsåret (kalenderåret) kan antas se ut
vid årsskiftet. I verksamheter som har sin högsäsong under sommarhalvåret
medför slutet av året ofta minskad aktivitet och sämre resultat. 

Hösten är också den
tid då de flesta företag startar planeringen och budgeteringen för det
påföljande året. Budgeten görs upp med antaganden om utgifter och intäkter.

I många fall är
kostnaderna lättare att förutse än intäkterna. I ett konjunkturläge som det
landet nu befinner sig i, har intäktsbudgeteringen mer ovissa element än under
normala tillväxtår.

Om budgeteringen inte
bygger på en affärsplan blir den mer eller mindre en sifferlek utan
verklighetsbas. Siffrorna i budgeten får sitt berättigande först då
företaget/företagaren kan koppla ihop dem med realistiska aktiviteter.

Affärsplanen hjälper
företagen/företagarna att förstå sin egen verksamhet och vilka faktorer som
påverkar resultatet. Affärsplanen är också ett viktigt instrument för att kunna förse
de anställda med en uppfattning om utsikterna, möjligheterna och hotbilderna.

Finansiärerna och
inte minst bankerna synar affärsplanen i detalj för att i sin egen
beslutsprocess förutom säkerheterna också kunna bedöma realismen i
återbetalningsplanen.

Affärsplanen är ett
centralt instrument för företagen/företagarna själva men dessutom ett viktigt
hjälpmedel i kommunikationen med de anställda, bankerna, underleverantörerna
och de viktiga kunder som planerar utnyttja företagets/företagarens produkter
eller serviceutbud under räkenskapsåret.

Ingå kommuns
företagarklinik erbjuder sin erfarenhet av och sitt kunnande om hur man gör upp en användbar affärsplan. 

Man kan boka en tid hos företagsdoktorn Tom Palmberg via kommunens informatör Kristoffer Nöjd på adressen kristoffer.nojd@inga.fi