Fortsätt till innehållet

Äntligen ny beläggning på huvudstråket!

På måndagen inleddes arbetet med att förnya beläggningen på Bollstavägen och Ola Westmans allé. Det första arbetsskedet var fräsning för att avlägsna den gamla beläggningen. 

På onsdag ska asfalteringen ta vid. Arbetet beräknas vara klart redan samma dag. Det utförs av NCC för NTM-centralens räkning.