Fortsätt till innehållet

Caruna stödjer Ingås hobbysedlar för unga – eftersom positiv energi tillhör alla

Eldistributionsbolaget Caruna har den 21.10 gått med som sponsor i hobbysedelsprojektet, eftersom 
man anser att positiv energi tillhör alla. 

– När Ingå kontaktade oss och frågade om vår vilja att stödja anskaffningen av hobbysedlar, tackade vi gladeligen ja. Jag tycker det är fint att man satsar på barn och unga i Ingå så att de har förutsättningar att fortsätta med sina bekanta hobbyer eller inleda någon ny, säger Petri Parviainen som är storkundsansvarig på Caruna. 

I Ingå har man beslutat börja använda hobbysedlar. Man funderar fortfarande på kriterierna för beviljande. Enligt planen ska sedlarna tas i bruk hösten 2020, det vill säga i början av nästa verksamhetsår. Ansökningstiden är preliminärt på våren. 

Med sedlarna vill kommunen skapa bättre förutsättningar för fritidsaktiviteter för barn och unga. Med hjälp av hobbysedlarna kan barn och unga från mindre bemedlade familjer utnyttja de möjligheter till fritidssysselsättning som finns i kommunen. 

Caruna donerar 500 euro till hobbysedlarna. För kommunen kostar sedlarna 3 500 euro på årsnivå. 

Mer info: 
Petri Parviainen, storkundsansvarig, Caruna, +358 44 244 8933, petri.parviainen@caruna.fi 
Merja Olkinuora, bildningschef, Ingå kommun, +358 50 048 8971, merja.olkinuora@inga.fi